Přidejte se

Menu

Rodiče se často ptají

Kolik volného času klub Přístav vyžaduje?

 • Pravidelná schůzka 1x týdně přibližně 2,5 hodiny (září – červen),
  letních měsících pravidelné týdenní schůzky nejsou
 • Vícedenní výpravy 1x měsíčně
 • Letní tábor Isachar (více na webu pořadatele Isachar)

Účast na aktivitách klubu je dobrovolná, takže se nikdo nebude zlobit, když se dítě nezúčastní schůzky nebo výpravy. Vedoucí však ocení včasnou omluvu telefonicky, smskou nebo jinak.

Kolik stojí klub Přístav?

Členství bývá levnější než jiné volnočasové aktivity. Vedoucí jsou dobrovolníci, nedostávají žádnou finanční odměnu.

 • Roční členský příspěvek (zahrnuje např. úrazové pojištění při klubových aktivitách a chodu klubu) – 1x ročně – 500 Kč
  Výpravy: 

  • 100–200 Kč za jednodenní výpravu (zahrnuje jízdné, vstupné a další), 
  • 300–400 Kč za vícedenní výpravu (zahrnuje ubytování, dopravu, stravu a další)
  • přibližně 2 800 Kč za 10 denní tábor
 • Základní tábornické vybaveníAčkoli nové a opravdu kvalitní vybavení něco stojí, existují i levnější a vhodnější alternativy (nakup použitého vybavení). Pamatujte, že některé vybavení je maximálně na dva roky (děti z oblečení a bot rostou rychle), některé na více let (karimatky, spací pytle).
 • Na schůzkách, výpravách a táborech dítě využije základní tábornické vybavení:
  • oblečení, které se může zničit
  • přezuvky
 • Více o vybavení v sekce Co s sebou

Další akce (závody, setkání a další) bývají dražší (např. účastnický poplatek, cestovné), ceny jsou individuální.

Mé dítě má specifické potřeby (dieta, smyslová či pohybová omezení a jiné), je pro něj klub vhodný?

Ve většině případů ano! Konkrétní případ však, prosíme, konzultujte s vedoucím oddílu/ družiny.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu a kdy je to nejvhodnější?

Nejvhodnější termín je začátek září. Do oddílu se ale dítě může přihlásit kdykoliv. Kontaktujte hlavního vedoucího oddílu. Domluvte se na návštěvě schůzky. Další postup vám vysvětlíme po vašem rozhodnutí se přihlásit.

Upraveno, zdroj: skauting.cz

Kdo se o děti stará?

Zodpovědnost za bezpečnost dětí, naplňování skautingu a fungování oddílu mají dospělí vedoucí – dobrovolníci bez nároku na finanční honorář. 

Ti mají náležitou kvalifikaci, která zaručuje, že vedoucí zná například základy pedagogiky, psychologie nebo organizace a práva. 

Kromě vedoucích se budete v oddílech setkávat také s rádci a rádkyněmi, kteří se podílejí na přípravě a vedení programu. Všichni úzce spolupracují s vedením oddílu. I pro ně existuje systém vzdělávání, např. pomocí kurzů Dorostové unie. 

Je dítě na Dorostových akcích pojištěno?

Ano. Všechny děti jsou úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy organizace. Případné čerpání pojistky doporučujeme rodičům řešit přímo s vedoucím oddílu. Vedoucí jsou pojištěni na odpovědnost.

Upraveno, zdroj: skauting.cz

Přihláška

Přihlaste své dítě do klubu Přístav. Dobře se o něj postaráme.

Do klubu se dítě přihlašuje každý rok. Kdo se nepřihlásí, není členem klubu / organizace Dorostové unie.

Přihlášení nováčků i stávajících členů: vyplní klubovou přihlášku + uhradí roční registrační poplatek na účet klubu.

Termínem pro odevzdání všech podkladů a úhradu registračního poplatku je letos 15. října.

Roční členské poplatky tento školní rok činí:

 • 500 Kč za dítě

Bankovní účet klubu Dorostové unie je 2701812166 / 2010. Jako zprávu pro příjemce uveďte “Členství ŠKOLNÍ ROK Jméno Příjmení” (v případě přihlášení sourozenců uveďte jména všech dětí), variabilní symbol “číslo mobilu RODIČE“.

Členský poplatek pokrývá úrazové pojištění dítěte na každé akci a schůzce a další výhody členství. Část poplatku slouží k financování chodu oddílu, např. na pomůcky, školení vedoucích a rádců.

Odkaz na online přihlášku